NOTA PRAWNA

Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe, niebędące własnością firmy CARAVAN CENTER A&R, występujące w serwisie oraz w dokumentacji, należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Oznaczenie www.caravan-center-air.pl oraz używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych całości lub części strony internetowej www.caravan-center-air.pl bez uprzedniej zgody właściciela tej strony - są zabronione.